e-smm

Mali Mühür nedir? Nasıl alınır?

Mali mühür, Tübitak tarafından verilir ve USB cihazı görünümüne sahiptir. Elektronik kaşe yerine geçer.

Serbest Meslek faaliyetleri nelerdir?

Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

E-SMM

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), kağıt ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip, serbest meslek mensuplarının fatura yerine düzenledikleri yasal olarak geçerli ve güvenli dijital bir belgedir.